Хайлтын хэсэг
x Нийт 738 бичлэг байна.
Станц, харуулын нэр Ажиглалт хийсэн он Цасны зузаан, см Хэмжих нэгж
1 Хатгал 2017 6.65 см
2 Хатгал 2016 5.55 см
3 Хатгал 2015 4.15 см
4 Хатгал 2014 7.46 см
5 Хатгал 2013 7.46 см
6 Хатгал 2012 5.96 см
7 Улаангом 2017 14.69 см
8 Улаангом 2016 14.85 см
9 Улаангом 2015 8.94 см
10 Улаангом 2014 7.88 см