ОЙ, УС, ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН


Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/2, Засгийн газрын II байр, 119 тоот

Хэлтсийн дарга
Н. Батзаяа

51-266312


Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
М. Отгонтөгс

51-266434

Хэлтсийн мэргэжилтэн
Э. Эрдэнэхүү

51-266434

Хэлтсийн мэргэжилтэн
С. Бадарчин

51-266434

Copyright ©2018 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.