ОЙ, УС, ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН


Хайлтын хэсэг
Мэдээний огноо Мэдээний гарчиг Мэдээний агуулга Мэдээний файл
1 2021-05-04 Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын ИТХ -ын тогтоолыг бүртгэх тухай Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумаас Усны тухай хуулийн 11.1.3, 13.1.6 -д заасны дагуу ИТХ -ын 2021 оны 04 сарын 08 өдөр Б/21 дугаартай "Газрын доорх усны нөөц тогтоодсон ордуудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай" тогтоолыг мэдээллийн санд бүртгэв. Файл харах
2 2020-03-10 Завхан аймгийн ИТХ -ын 2019 оны 12 сарын 02 ны өдрийн 54 дугаартай "Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай" тогтоолыг бүртгэв Завхан аймгаас Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, Усны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3, 11.1.4 дэх заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд. Завхан аймгийн ИТХ -аас 2019 оны 12 сарын 02 ний өдөр 54 дугаартай шийдвэр гарч Завхан аймгийн хэмжээнд усны сан бүхий газрын энгийн, онцгой хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийг мэдээллийн санд хүлээн авч бүртгэв. Файл харах
3 2020-01-20 Увс аймгийн ИТХ -ын 2019 оны 05 сарын 28 ны өдрийн 9/01 дугаартай "Хамгаалалтын бүс тогтоох" тогтоол бүртгэв Увс аймгаас Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, Усны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А-230/127 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан журмын хүрээнд. Увс аймгийн ИТХ -аас 2019 оны 05 сарын 28 ний өдөр 9/01 дугаартай шийдвэр гарч Увс аймгийн хэмжээнд усны сан бүхий газрын энгийн, онцгой хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийг мэдээллийн санд хүлээн авч бүртгэв. Файл харах
4 2019-01-11 Цахим лавлагаанд шилжих тухай Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4. 3 –т заагдсан хуулиар хориглогдсон бүсээр ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд лавлагаа гаргах үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн 2019 оны 01 сарын 16 –ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхээр болсон байна. Файл харах
5 2018-12-31 ЦАХИМ ЛАВЛАГАА АВАХ ЗААВАР Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, иргэд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”,”Усны тухай хууль”, “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай" хуулийн 4.3 –т заасан хуулиар хориглогдсон бүстэй давхцалтай эсэх талаарх лавлагааг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтсийн лавлагааны мэдээллийн санд www.eic.mn/cadastre/ хаягаар хандаж зааврын дагуу лавлагааг авах хүсэлтийг илгээнэ. Хүсэлтийг Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтсийн мэргэжилтнүүд хянан хүсэлтийг мэдээллийн сангаар дамжуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ. Файл харах

Copyright ©2018 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.