Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Болд төмөр Ерөө гол" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Баянголын төмрийн хүдрийн уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сэлэнгэ,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Ерөө сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "И ар эм" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах