Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Бороо гоулд" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Бороогийн алтны үндсэн орлыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сэлэнгэ,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баянгол, Мандал сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "И ар эм" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах