Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр" ХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Төмөртэйн төмрийн хүдрийн уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Сэлэнгэ,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Хүдэр сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Мөнх мизу консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2017-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах