Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "МоЭнКо" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Хөшөөтийн нүүрсний уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Ховд,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Дарви сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Мөнх мизу консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2016-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах