Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Монголросцветмет" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Хөх дэлийн хайлуур жоншны уурхай
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Дундговь,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Баянжаргалан сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "ЭБГ консалтинг" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2018-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах