Байгаль орчны аудитын тайлан дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр "Тэнүүн байгаль" ХХК
2. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
3. Төслийн чиглэл Уул уурхай
4. Төслийн нэр Сэрүүн цагааны хайлуур жоншны ордыг ашиглах
5. Төсөл хэрэгжих аймгийн нэр Дорноговь,
6. Төсөл хэрэгжих сумын нэр Даланжаргалан сум
7. Төсөл хэрэгжих байршил
8. Аудитын байгууллагын нэр "Грийн ковер" ХХК
9. Аудит хийсэн огноо 2019-05-15
10. Аудитын тайлангийн төрөл Төлөвлөгөөт
11. Аудит үргэлжлэх хугацаа
12. Аудитын шалгуур үзүүлэлтүүд
13. Аудитын зөвлөмж

Буцах