Хайлтын хэсэг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Төслийн чиглэл Төслийн нэр Аудитын байгууллагын нэр Аудитын тайлангийн төрөл Yйлдэл
71 "Баян айраг эксполрэйшн" ХХК Уул уурхай Алтны үндсэн ордыг ашиглах, цианидаар нуруулдан уусгах аргаар баяжуулах үйлдвэр "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
72 "Хонгорын хүдэр" ХХК Үйлдвэрлэл Алтны хүдэр баяжуулах үйлдвэр "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
73 "ГБНБ" ХХК Уул уурхай Баруун захцагийн алтны шороон ордыг ил аргаар ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт бус Дэлгэрэнгүй
74 "Гурван төхөм" ХХК Уул уурхай Буурал хангайн хоолойн доод хэсгийн алтны шороон ордыг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
75 "ГБНБ" ХХК Уул уурхай Баруун захцагийн алтны шороон ордыг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
76 "Эс Си Ти И Си Эм" ХХК Дэд бүтэц УБ хотын Олон улсын шинэ нийсэх онгоцны буудал барих төсөл "Өртөөлөн" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
77 "Эрдэнийн босго" ХХК Уул уурхай Хулман нуурын нүүрсний уурхай "И ар эм" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
78 "Тод ундарга" ХХК Уул уурхай Цагаан булагийн алтны шороон ордыг ашиглах "И ар эм" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
79 "Тод ундарга" ХХК Уул уурхай Нэргүйн хөндийн алтны шороон ордыг ашиглах "И ар эм" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
80 "Чинхау Мак Нарийн сухайт" ХХК Уул уурхай Хүрэн толгойн нүүрсний ордыг ашиглах "И ар эм" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй