Хайлтын хэсэг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Төслийн чиглэл Төслийн нэр Аудитын байгууллагын нэр Аудитын тайлангийн төрөл Yйлдэл
61 "Эй-Эл-Жи-Ти" ХХК Уул уурхай Уул уурхай "Мөстийн рашаан" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
62 "Хар тарвагатай" ХХК Уул уурхай Уул уурхай "Мөстийн рашаан" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
63 "Эрчим Баян-Өлгий" ХХК Уул уурхай Нүүрсний уурхай "Мөстийн рашаан" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
64 "Хотгор" ХХК Уул уурхай Хотгорын нүүрсний уурхай "Мөстийн рашаан" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
65 "Мөнх ноён суварга" ХХК Уул уурхай Нүүрсний уурхай "Монгазар консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
66 "Баялаг орд" ХХК Уул уурхай Өвөр чулуутын нүүрсний уурхайг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
67 "Монгол Болгар гео" ХХК Уул уурхай Мухар эргийн алтны шороон ордыг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
68 "Баян Нексус" ХХК Үйлдвэрлэл Ган бөмбөлгийн үйлдвэр "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
69 "Дацан трейд" ХХК Уул уурхай Уртын хөндийн алтны шороон ордыг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
70 "Форс голд майнинг" ХХК Уул уурхай Цагаан толгойн алтны шороон ордыг ашиглах "Ногоон гэрэлт ирээдүй" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй