Хайлтын хэсэг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Төслийн чиглэл Төслийн нэр Аудитын байгууллагын нэр Аудитын тайлангийн төрөл Yйлдэл
51 "Эм Ди Эф И" ХХК Үйлдвэрлэл Боловсруулах үйлдвэр "Тэргүүн саппорт" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
52 "Говьтранс Ложистикс" ХХК Дэд бүтэц Гаалийн хяналтын талбай "Тэргүүн саппорт" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
53 "Эм Ди Эф И" ХХК Уул уурхай Уул уурхай "Тэргүүн саппорт" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
54 "Хангайн бүргэд" ХХК Үйлдвэрлэл Мод бэлтгэл "Биогео эко" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
55 "Гурван ивээл" ХХК Үйлдвэрлэл Мод бэлтгэл "Биогео эко" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
56 "Дундговь аймаг-УС" ОНӨҮГ Дэд бүтэц Бохир ус цэвэрлэх байгууламж "Сайн тусгал" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
57 "ЦЭЭГ" ХХК Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын бааз "Сайн тусгал" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
58 "Петрочайна Дачин Тамсаг Монгол" ХХК Уул уурхай Газрын тосны олборлолт /XIX талбай/ "Сайн тусгал" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
59 "Бадмаараг хаш" ХХК Уул уурхай Уул уурхай "Сайн тусгал" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
60 "Чингисийн хар алт" ХХК Уул уурхай Нүүрсний уурхай "Сайн тусгал" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй