Хайлтын хэсэг
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр Төслийн чиглэл Төслийн нэр Аудитын байгууллагын нэр Аудитын тайлангийн төрөл Yйлдэл
41 "Баян тээг" ХХК Уул уурхай Нүүрсний уурхай "Вайз солюшн" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
42 "УБТЗ" ХНН Үйлдвэрлэл Модон материалын үйлдвэр "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
43 "Нордвинд" ХХК Уул уурхай Жоншны уурхай "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
44 "Спейшл майнз" ХХК Уул уурхай Уул уурхай "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
45 "Өгөөж баян хангай" ХХК Уул уурхай Алтны шороон орд ашиглах "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
46 "Доншен газрын тос /Монгол/" ХХК Уул уурхай Газрын тосны олборлолт "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
47 "Рео" ХХК Уул уурхай Алтны шороон ордыг ашиглах "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
48 "Доншен газрын тос /Монгол/" ХХК Уул уурхай Газрын тосны олборлолт "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
49 "МоЭнКо" ХХК Уул уурхай Хөшөөтийн нүүрсний уурхай "ЦЭХИ консалтинг" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй
50 "Эко хэлхээ" ХХК Үйлдвэрлэл Баяжуулах үйлдвэр "Тэргүүн саппорт" ХХК Төлөвлөгөөт Дэлгэрэнгүй