Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
81 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-03-23 104 106 112 14 112 Дэлгэрэнгүй
82 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-03-23 63 24 63 Дэлгэрэнгүй
83 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-03-23 83 83 Дэлгэрэнгүй
84 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-03-23 107 107 102 86 107 Дэлгэрэнгүй
85 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-03-23 117 103 110 90 117 Дэлгэрэнгүй
86 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-03-23 101 101 107 107 Дэлгэрэнгүй
87 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-03-23 110 60 65 110 Дэлгэрэнгүй
88 УБ-12, 5-н буудал 2021-03-23 105 105 Дэлгэрэнгүй
89 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-03-23 107 107 Дэлгэрэнгүй
90 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-03-23 105 128 128 Дэлгэрэнгүй