Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
71 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-06-23 68 68 Дэлгэрэнгүй
72 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-06-23 32 4 32 Дэлгэрэнгүй
73 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-06-23 47 47 Дэлгэрэнгүй
74 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-06-23 103 84 23 103 Дэлгэрэнгүй
75 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-06-23 34 34 Дэлгэрэнгүй
76 УБ-12, 5-н буудал 2021-06-23 28 30 30 Дэлгэрэнгүй
77 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-06-23 24 10 24 Дэлгэрэнгүй
78 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-06-23 57 57 Дэлгэрэнгүй
79 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-06-23 45 13 45 Дэлгэрэнгүй
80 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-06-23 92 92 Дэлгэрэнгүй