Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
71 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-03-24 53 17 53 Дэлгэрэнгүй
72 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-03-24 104 107 104 76 107 Дэлгэрэнгүй
73 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-03-24 105 105 Дэлгэрэнгүй
74 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-03-24 104 139 139 Дэлгэрэнгүй
75 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-03-24 116 104 123 97 123 Дэлгэрэнгүй
76 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-03-24 111 64 79 111 Дэлгэрэнгүй
77 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-03-24 110 110 Дэлгэрэнгүй
78 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-03-24 97 97 Дэлгэрэнгүй
79 УБ-12, 5-н буудал 2021-03-24 106 106 Дэлгэрэнгүй
80 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-03-24 101 105 109 11 109 Дэлгэрэнгүй