Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
61 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-03-25 102 102 Дэлгэрэнгүй
62 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-03-25 135 135 Дэлгэрэнгүй
63 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-03-25 102 113 29 113 Дэлгэрэнгүй
64 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-03-25 107 11 107 Дэлгэрэнгүй
65 УБ-12, 5-н буудал 2021-03-25 Дэлгэрэнгүй
66 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-03-25 67 14 67 Дэлгэрэнгүй
67 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-03-25 134 134 Дэлгэрэнгүй
68 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-03-25 103 65 40 103 Дэлгэрэнгүй
69 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-03-25 151 151 Дэлгэрэнгүй
70 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-03-25 105 30 105 Дэлгэрэнгүй