Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
61 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-06-24 95 95 Дэлгэрэнгүй
62 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-06-24 137 137 Дэлгэрэнгүй
63 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-06-24 70 17 70 Дэлгэрэнгүй
64 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-06-24 47 7 47 Дэлгэрэнгүй
65 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-06-24 31 19 31 Дэлгэрэнгүй
66 УБ-12, 5-н буудал 2021-06-24 49 50 50 Дэлгэрэнгүй
67 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-06-24 102 87 27 102 Дэлгэрэнгүй
68 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-06-24 81 81 Дэлгэрэнгүй
69 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-06-24 107 107 Дэлгэрэнгүй
70 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-06-24 70 70 Дэлгэрэнгүй