Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
41 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-06-26 74 74 Дэлгэрэнгүй
42 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-06-26 Дэлгэрэнгүй
43 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-06-26 73 73 Дэлгэрэнгүй
44 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-06-26 59 13 59 Дэлгэрэнгүй
45 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-06-26 81 30 81 Дэлгэрэнгүй
46 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-06-26 37 6 37 Дэлгэрэнгүй
47 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-06-26 89 89 Дэлгэрэнгүй
48 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-06-26 137 137 Дэлгэрэнгүй
49 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-06-26 33 14 33 Дэлгэрэнгүй
50 УБ-12, 5-н буудал 2021-06-26 43 46 46 Дэлгэрэнгүй