Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
41 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-03-27 161 161 Дэлгэрэнгүй
42 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-03-27 193 11 193 Дэлгэрэнгүй
43 УБ-12, 5-н буудал 2021-03-27 105 105 Дэлгэрэнгүй
44 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-03-27 Дэлгэрэнгүй
45 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-03-27 104 104 Дэлгэрэнгүй
46 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-03-27 Дэлгэрэнгүй
47 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-03-27 167 41 167 Дэлгэрэнгүй
48 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-03-27 102 152 36 152 Дэлгэрэнгүй
49 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-03-27 148 23 148 Дэлгэрэнгүй
50 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-03-27 102 105 69 105 Дэлгэрэнгүй