Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Чингэлтэй
Харуулын индекс: 12701
Харуулын нэр: УБ-11
Харуулын байршил: Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-28
Хүхэрлэг хий, SO2: 103
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 21
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 36
Ерөнхий үнэлгээ: 103
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах