Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Хан Уул
Харуулын индекс: 12602
Харуулын нэр: УБ-07
Харуулын байршил: ХУД, Цахилгаан станц
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-28
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 154
Ерөнхий үнэлгээ: 154
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах