Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баянгол
Харуулын индекс: 12801
Харуулын нэр: УБ-02
Харуулын байршил: Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-28
Азотын давхар исэл, NO2: 102
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 44
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 27
Ерөнхий үнэлгээ: 102
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах