Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Хан Уул
Харуулын индекс: 12601
Харуулын нэр: УБ-01
Харуулын байршил: Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-28
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 66
Ерөнхий үнэлгээ: 66
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах