Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
31 УБ-12, 5-н буудал 2021-06-27 75 75 Дэлгэрэнгүй
32 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-06-27 64 19 64 Дэлгэрэнгүй
33 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-06-27 Дэлгэрэнгүй
34 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-06-27 115 115 Дэлгэрэнгүй
35 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-06-27 101 102 37 102 Дэлгэрэнгүй
36 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-06-27 114 114 Дэлгэрэнгүй
37 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-06-27 164 164 Дэлгэрэнгүй
38 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-06-27 94 94 Дэлгэрэнгүй
39 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-06-27 82 20 82 Дэлгэрэнгүй
40 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-06-27 38 6 38 Дэлгэрэнгүй