Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
21041 УБ4, БЗД, 13-р хороолол 2015-04-03 75 143 67 38 143 Дэлгэрэнгүй
21042 УБ5, СБД, 100 айл 2015-04-03 80 80 98 98 Дэлгэрэнгүй
21043 УБ7, ХУД, Цахилгаан станц 2015-04-03 40 79 79 Дэлгэрэнгүй
21044 УБ1, ХУД, Мишээл экспо 2015-04-02 80 60 80 Дэлгэрэнгүй
21045 УБ2, БГД, Баруун 4 зам 2015-04-02 Дэлгэрэнгүй
21046 УБ3, СХД, 1-р хороолол 2015-04-02 5 60 60 Дэлгэрэнгүй
21047 УБ7, ХУД, Цахилгаан станц 2015-04-02 60 82 82 Дэлгэрэнгүй
21048 УБ4, БЗД, 13-р хороолол 2015-04-02 100 163 163 Дэлгэрэнгүй
21049 УБ6, БЗД, Офицеруудын ордон 2015-04-02 5 60 60 Дэлгэрэнгүй
21050 УБ5, СБД, 100 айл 2015-04-02 105 98 144 144 Дэлгэрэнгүй