Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
20741 УБ8, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2015-02-01 Дэлгэрэнгүй
20742 УБ11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2015-02-01 650 650 Дэлгэрэнгүй
20743 УБ9, СБД, Дамбадаржаа 2015-02-01 555 120 555 Дэлгэрэнгүй