Агаарын чанарын индекс

Хайлтын хэсэг
Харуулын нэр Хэмжилт хийсэн огноо Агаарын чанарын индекс /24 цагийн дундаж/
SO2 NO2 PM10 PM2.5 Ерөнхий үнэлгээ
91 УБ-13, Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей 2021-06-21 34 3 34 Дэлгэрэнгүй
92 УБ-05, Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг 2021-06-21 90 90 Дэлгэрэнгүй
93 УБ-11, Чингэлтэй дүүрэг 16-р хороо 83-р цэцэрлэг 2021-06-21 29 20 29 Дэлгэрэнгүй
94 УБ-08, Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол 2021-06-21 67 67 Дэлгэрэнгүй
95 УБ-07, ХУД, Цахилгаан станц 2021-06-21 113 113 Дэлгэрэнгүй
96 УБ-03, Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц 2021-06-21 67 20 67 Дэлгэрэнгүй
97 УБ-04, Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол 2021-06-21 61 61 Дэлгэрэнгүй
98 УБ-02, Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам 2021-06-21 57 17 57 Дэлгэрэнгүй
99 УБ-01, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо БОХТЛаборатори 2021-06-21 87 87 Дэлгэрэнгүй
100 УБ-12, 5-н буудал 2021-06-21 65 93 93 Дэлгэрэнгүй