Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баянзүрх
Харуулын индекс: 12303
Харуулын нэр: УБ-08
Харуулын байршил: Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо Ургах наран хороолол
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 22
Ерөнхий үнэлгээ: 22
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах