Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Хан Уул
Харуулын индекс: 12602
Харуулын нэр: УБ-07
Харуулын байршил: ХУД, Цахилгаан станц
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 39
Ерөнхий үнэлгээ: 39
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах