Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Хан Уул
Харуулын индекс: 12603
Харуулын нэр: УБ-13
Харуулын байршил: Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Богд хааны ордон музей
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 13
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 3
Ерөнхий үнэлгээ: 13
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах