Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Харуулын индекс: 12501
Харуулын нэр: УБ-05
Харуулын байршил: Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 35
Ерөнхий үнэлгээ: 35
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах