Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баянзүрх
Харуулын индекс: 12301
Харуулын нэр: УБ-04
Харуулын байршил: Баянзүрх дүүрэг 15-р хороо 13-р хороолол
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 21
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 11
Ерөнхий үнэлгээ: 21
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах