Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сонгинохайрхан
Харуулын индекс: 12401
Харуулын нэр: УБ-03
Харуулын байршил: Сонгино Хайрхан дүүргийн 12-р хороо Тахилт, Улаанбаатар цаг уурын станц
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-04-30
Хүхэрлэг хий, SO2: 101
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 27
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 13
Ерөнхий үнэлгээ: 101
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах