Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Харуулын индекс: 12501
Харуулын нэр: УБ-05
Харуулын байршил: Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо 69-р цэцэрлэг
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-31
Хүхэрлэг хий, SO2: 106
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 82
Ерөнхий үнэлгээ: 106
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах