Агаарын чанарын индекс

Агаарын чанарын индекс дэлгэрэнгүй харах хэсэг /24 цагийн дундаж/
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баянгол
Харуулын индекс: 12801
Харуулын нэр: УБ-02
Харуулын байршил: Баянгол дүүрэг 17-р хороо Барилгын коллеж, баруун 4 зам
Хэмжилт хийсэн огноо: 2021-03-31
Хүхэрлэг хий, SO2: 102
Азотын давхар исэл, NO2: 103
Том ширхэглэгт тоосонцор, PM10: 76
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор, PM2.5: 24
Ерөнхий үнэлгээ: 103
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМСХ - Цэнд
Буцах