Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
1 Хог хаягдал бууруулах Ариг буйдан Хог хаягдал ашиглах Дэлгэрэнгүй
2 Хог хаягдал дахин боловсруулах 787mm tissue-papiermaschine цаасыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
3 Хог хаягдал дахин боловсруулах Non-ferrous metals separator - mod. SNF металл ялгах Дэлгэрэнгүй
4 Хог хаягдал дахин боловсруулах Electrical Cable Stripper - mod. SC Хуванцар болон резенээс цэвэр зэс, алиминиум Дэлгэрэнгүй
5 Хог хаягдал дахин боловсруулах Wire and Weee Recycling Systems Electrical Cable Grinder-separator - mod. RC Хуванцар болон резенээс цэвэр зэс, алиминиум Дэлгэрэнгүй
6 Хог хаягдал бууруулах Cylinder presses - mod. CL-P хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
7 Хог хаягдал бууруулах Rolls glass crusher - Cylinders mill хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
8 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Energy from Waste Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
9 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Composting Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
10 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Paper Recycling Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй