БОХ статистик маягт


БОХ-7.1 маягт. Хатуу хог хаягдлын тайлан
Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Тайлан хамрах он Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг, тоо Төвлөрсөн цэгийн талбай, га Нийт зайлуулсан ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, тонн
1 Архангай 2017 19 120.50 26442.00 Дэлгэрэнгүй
2 Орхон 2017 2 83.00 64550.00 Дэлгэрэнгүй
3 Улаанбаатар 2017 3 286.50 1038040.70 Дэлгэрэнгүй
4 Баянхонгор 2017 20 119.10 99222.80 Дэлгэрэнгүй
5 Говь-Алтай 2017 20 217.30 26821.00 Дэлгэрэнгүй
6 Дархан-Уул 2017 6 36.00 1079.00 Дэлгэрэнгүй
7 Дундговь 2017 15 64.10 15431.70 Дэлгэрэнгүй
8 Дорнод 2017 16 138.50 71950.00 Дэлгэрэнгүй
9 Өвөрхангай 2017 19 70.60 162.30 Дэлгэрэнгүй
10 Хөвсгөл 2017 24 137.00 100967.60 Дэлгэрэнгүй