Хог хаягдлын мэдээллийн сан Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Хог хаягдлын мэдээллийн сан

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр

Хог хаягдлын ангилал

Дахин ашиглагдах боломжтой хог хаягдал буюу “дахивар”

Дахин ашиглагдах боломжтой хог хаягдал гэдэг нь цаас сонин, хуванцар төрөл бүрийн ус,ундааны хуванцар сав, хөнгөн цагаан, метал, зэс,гууль төрөл бүрийн хөнгөн цагаан ,метал,зэс,гууль сав, төрөл бүрийн шилэн сав, модон эдлэлийн хаягдал, гялгар уут юм.

Ахуйн аюултай хог хаягдал

Ахуйн аюултай хог хаягдал гэдэг нь айл өрхөд үүссэн, нийтийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул учруулж буй болон учруулах боломжтой хог хаягдлыг хэлнэ.

Бусад хог хаягдал

Бусад хог хаягдал гэдэг нь нүүрсний үнс, түргэн муудах хоол, хүнсний хаягдал, ариун цэврийн хэрэглэлийн хаягдал, дахин ашиглагдах хог хаягдлын ангилалд ороогүй бусад хог хаягдалууд юм.

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо

Нийслэлд хог хаягдлын хэмжээ өнгөрсөн онд 800 тонн байсан бол энэ онд 1.4 сая тонн болж нэмэгджээ. Зургийг: Б.Ганбаяр

Хог хаягдлын хууль эрх зүйн тухай