administrator
Нийт илэрц: 813

Product

Achnatherum splendens

Элсэн дугтуй бүхий сахлаг үндэстэй, нягт өндөр бутаар ургадаг олон наст өвс. 3 үетэй 50-250 см өндөр, эгц шулуун иштэй, навчнй хэлэнцэр 1-7 мм урт, шовх; навчны илтэс 17-50 см урт, ар тал нь гөлгөр. Залаа сийрэгдүү, сагсгар, 25-50 см урт. Түрүүхэйдээ нэг цэцэгтэй; түрүүхэйн доод хайрс дээд хайрснаасаа бараг 1.5 дахин богино.

Product

Actaea cimicifuga

90-200 см өндөр иштэй олон наст өвслөг ургамал. Иш мөчир, навчны бариул шүүсэвчлэг болон энгийн үсээр өвч хучигдсан. Баг цэцгээсээ доош нүцгэн, навч том, гурамсан өдлөг, үзүүрийн илтэс гонзгойвтор өндгөрхүү, үзүүрлүүгээ шовх, өдлөг хэрчлээстэй, захаараа хөрөөн шүдлэг (Лигаа, 1996).

Product

Actaea dahurica

Стаминодий ацалсан үзүүртээ хоосон тоосовчтой, цэцэг дан бэлэгтэй, хоёр гэрт ургамал. Навчис хошоод гурвантаа гурвалсан, баг цэцэг нь ердийн энгийн урт цацаг (Грубов, 2008).

Product

Allium microdictyon

Навчис тодорхой бариултай, өргөн юлдэрхүү юмуу зууван, 3-6 см өргөн илтэстэй. Сонгинолог булцуу нарийн шовгор, торлог, богинохон ташуу үндэслэг иш дээр нэг юмуу хэд хэдээрээ байрладаг (Грубов, 2008).

Product

Allium ramosum

20-50 см өндөр цэцэгт эгц шулуун иштэй, үндэслэг иштэй, сонгинолог булцуу нь торлог бүрхүүлтэй өвслөг ургамал. Сонгинолог булцуу уртавтар өндгөрхүү, 5-6 мм бүдүүн. Навчис 3-7, нарийн шугамархуу, шовх оройтой 1-4 мм өргөн. Цэцэг цагаан өнгөтэй, цасалжин хэлбэртэй, анхилуун үнэртэй. Цэцэглэх үед цэцгийн шилбэ шадар эрхтэнээсээ 2 дахин урт болно. Хонхорцог жимстэй. Үр 2.5-3.2 мм урт, 2.2-2.4 мм, 1 мм зузаан, хар өнгөтэй, хавирган сар хэлбэртэй. 1,000 үрийн жин 1.4 г. Үрээр болон сонгинолог булцуугаар үржинэ.