administrator
# Огноо Төслийн нэр Дэлгэрэнгүй Файл татах
1 2018/12/17 Нагоягийн протоколыг хэрэгжүүлэх хүний нөөц, эрх зүйн орчин, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх

ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА:  2017-2

project_intro-MON.jpg