Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2015 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
2 2017 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
3 2014 Өмнөговь Ханбогд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
4 2011 Дорноговь Хатанбулаг Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
5 2017 Дорнод Чойбалсан Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
6 2016 Дорнод Чойбалсан Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
7 2016 Дорнод Чойбалсан Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
8 2017 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
9 2017 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
10 2017 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар