Ургамлын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2016 Увс Сагил Түүсэн, Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 21.1.4, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2017 Завхан Цагаанхайрхан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
3 2017 Завхан Алдархаан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2017 Завхан Алдархаан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2017 Завхан Алдархаан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2017 Завхан Алдархаан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
7 2017 Завхан Цагаанхайрхан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
8 2017 Завхан Алдархаан Түүсэн, ЗТХ-ийн 7.7 зүйл 1.2 заалт, Мэргэжлийн хяналтын газар
9 2015 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар
10 2017 Дорноговь Замын Үүд Тодорхойгүй, ГТХ-ийн 290.2.2, Гаалийн ерөнхий газар