ОЙ, УС, ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН


Хайлтын хэсэг
Мэдээний огноо Мэдээний гарчиг Мэдээний агуулга Мэдээний файл
1 2019-01-11 Цахим лавлагаанд шилжих тухай Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4. 3 –т заагдсан хуулиар хориглогдсон бүсээр ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд лавлагаа гаргах үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн 2019 оны 01 сарын 16 –ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхээр болсон байна. Файл харах
2 2018-12-31 ЦАХИМ ЛАВЛАГАА АВАХ ЗААВАР Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, иргэд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”,”Усны тухай хууль”, “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай" хуулийн 4.3 –т заасан хуулиар хориглогдсон бүстэй давхцалтай эсэх талаарх лавлагааг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтсийн лавлагааны мэдээллийн санд www.eic.mn/cadastre/ хаягаар хандаж зааврын дагуу лавлагааг авах хүсэлтийг илгээнэ. Хүсэлтийг Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын хэлтсийн мэргэжилтнүүд хянан хүсэлтийг мэдээллийн сангаар дамжуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүргүүлнэ. Файл харах

Copyright ©2018 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.